Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Административен отдел

Мерки за безопасност по пътищата
30.01.2019
Мерки за безопасност по пътищата 

Правилник за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Чипровци
15.11.2018

Вътрешни правила за административно обслужване
24.01.2018
Вътрешни правила

Харта на клиента
06.04.2017
Харта на клиента

Вътрешни правила за ДОИ
30.05.2016
Вътрешни правила

Правилник за вътрешен трудов ред
15.01.2016

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac