Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Техническа служба

Обявление на Заповед № 474/04.12.2018 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на ПУП-ПР и ПЗ
05.12.2018
Заповед на Кмета

ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение от Иван Христов Иванов от с. Железна
04.12.2018

Обявление за разгласяване на Заповед № ДС-33-1/ 28.09.2018 г. на Областен управител на област Монтана
08.10.2018
Обявление на община Чипровци

ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 364/ 14.09.2018 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
17.09.2018

Обява на РДГ - Берковица
07.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ за издадена Заповед № 296 от 02.08.2018 г. на Кмета на община Чипровци
02.08.2018

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: