50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Техническа служба

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед № 297 от 02.08.2018 год.
02.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ за издадена Заповед № 296 от 02.08.2018 г. на Кмета на община Чипровци
02.08.2018

Обява ,,СЕНД ДЖОРДЖ 13" ЕООД
09.07.2018

Обявление за изработен проект за ПУП-ПП за обект «Трасе на подземен електропровод” в с.Г.Лука
28.06.2018

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПОЧ
19.06.2018
ОУПО Чипровци

Обявление на РС № 06/ 2018 г
19.06.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: