Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Техническа служба

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПОЧ
19.06.2018
ОУПО Чипровци

Обявление на РС № 06/ 2018 г
19.06.2018

Обявление на Заповед № 205 от 29.05.2018 г
30.05.2018
Заповед на Кмета

Обявление на заповед № 204 от 29.05.2018 г.
30.05.2018
Заповед на Кмета

Обявление с изх.№ ТУ - 223/ 29.05.2018 г. за издадено Разрешение за строеж № 05/ 29.05.2018 г.
29.05.2018

Обява за инвестиционно предложение
22.05.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: