Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Техническа служба

Окончателен проект на общ устройствен план на община Чипровци
10.09.2019
Общ устройствен план на община Чипровци Общ устройствен план на община Чипровци - коригиран - 02.10.2019 г.

Съобщение до заинтересованите лица за издадена заповед № 357/ 13.08.2019 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на проект за ПУП-Пр за с.Превала
13.08.2019

Обявление на Заповед № 328/ 25.07.2019 г. на Кмета на община Чипровци
25.07.2019

Съобщение с изх.№ ТУ - 10(1) от 16.07.2019 г. до заинтересованите лица, относно изработен проект за изменение на ПУП - ПР за кв. 34 по плана на с. Превала
16.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ с изх.№ ТУ - 8/10.07.2019 г. на община Чипровци от 10.07.2019 г.
10.07.2019

Обява
19.06.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.