Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Техническа служба

Съобщение до заинтересованите лица за издадена заповед № 357/ 13.08.2019 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на проект за ПУП-Пр за с.Превала
13.08.2019

Обявление на Заповед № 328/ 25.07.2019 г. на Кмета на община Чипровци
25.07.2019

Съобщение с изх.№ ТУ - 10(1) от 16.07.2019 г. до заинтересованите лица, относно изработен проект за изменение на ПУП - ПР за кв. 34 по плана на с. Превала
16.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ с изх.№ ТУ - 8/10.07.2019 г. на община Чипровци от 10.07.2019 г.
10.07.2019

Обява
19.06.2019

Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС с Възложител: "А1 България" ЕАД
17.05.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че