Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Техническа служба

Обявление - ,,Площадка за компостираща инсталация"
13.04.2018

Обявления на Заповед № 116 от 12.04.2018 г. на Кмета на общ.Чипровци
12.04.2018
Обявление на Заповед № 116 на Кмета на община Чипровци Обявление на Заповед № 116 на Кмета на община Чипровци на заинтересованите страни

инвестиционно предложение на община Чипровци
03.04.2018

Съобщение с изх.№ ПВ3 – 00063 от 30.03.2018 г. на Басейнова дирекция с „Дунавски район” с център гр. Плевен, на основание чл.62а,ал.1 от ЗВ
30.03.2018

Обявление на Решение № 505 на Общински съвет Чипровци
26.03.2018

Обявление на Решение № 516 на Общински съвет Чипровци
26.03.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: