Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Бюджет

Отчет на община Чипровци към 30.09.2019 г.
11.10.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ ,,Петър Парчевич" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич" Отчет на ДГ ,,Детелина"    

Отчет на община Чипровци към 31.08.2019 г.
11.09.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджта Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 31.07.2019 г.
12.08.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
08.08.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС

Отчет на община Чипровци към 30.06.2019 г.
11.07.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 31.05.2019 година
11.06.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.