Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Бюджет

ГФО 2016 г.
11.04.2017
Решение на общински съвет за приемане отчета на община Чипровци Баланс на община Чипровци за 2016 г.Отчет за приходите и разходите на община Чипровци за 2016 г.Обяснителна записка към ГФО на община Чипровци за 2016 г.Бланки за ИСО - тримесечие

Oтчет на община Чипривци към 31.03.2017 г.
10.04.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Отчет на община Чипровци към 28.02.2017 г.
13.03.2017

Отчет на касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС за община Чипровци
13.03.2017

Отчет на ДГ ,,Детелина" към 28.02.2017 г.
13.03.2017

Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич" към 28.02.2017 г.
13.03.2017

Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.