ПРАЗНИК НА БАЛКАНА
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Бюджет

Отчет на община Чипровци към 30.06.2017 г.
10.07.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 31.05.2017г.
13.06.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Отчет на община Чипровци към 30.04.2017 г.
11.05.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

ГФО 2016 г.
11.04.2017
Решение на общински съвет за приемане отчета на община Чипровци Баланс на община Чипровци за 2016 г.Отчет за приходите и разходите на община Чипровци за 2016 г.Обяснителна записка към ГФО на община Чипровци за 2016 г.Бланки за ИСО - тримесечие

Oтчет на община Чипривци към 31.03.2017 г.
10.04.2017
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Отчет на община Чипровци към 28.02.2017 г.
13.03.2017

Търсене
АНКЕТА