50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Наредби и правилиници

Наредба №6
14.05.2018
Наредба №6 - за  символиката  на  град Чипровци.     Свали файлове:Наредба 6

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Чипровци
01.12.2015

Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи
02.12.2014
Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Чипровци. Мотиви ...

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци
03.10.2014
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци. ...

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чипровци
09.06.2014
НАРЕДБA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ...

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чипровци
01.03.2014
   Чл.1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:    1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;    2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;    3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС; Целия текст може да намерите в прикачения файл.     Свали файлове:Наредба

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: