Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Наредби и правилиници

Наредба № 13 за управление на горските територии - общинска собственост на община Чипровци
10.06.2019
Наредба № 13 Решение № 229 на Административен съд Монтана

Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци
29.01.2019
 Наредба № 1

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци
28.01.2019

Наредба № 3 за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Чипровци
25.01.2019
Наредба № 3

Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци
24.01.2019
  Наредба № 4

Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Чипровци по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
23.01.2019
Наредба № 5

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че