Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Наредби и правилиници

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
21.01.2019

Правилник за дейността на общинско предприятие ,,Социално предприятие за възраждане на занаятите в северозапада"
23.07.2018

Наредба №6
14.05.2018
Наредба №6 - за  символиката  на  град Чипровци.     Свали файлове:Наредба 6

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Чипровци
01.12.2015

Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи
02.12.2014
Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Чипровци. Мотиви ...

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци
03.10.2014
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци. ...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: