Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Заповеди

Заповед №585 от 30.10.2012
01.01.1970
Заповед №585 от 30.10.2012 във връзка с организираното сметоизвозване на ТБО до Регионално депо в гр. Монтана ...

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки
01.01.1970
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки ...

Заповед за провеждане на публична покана за избор на изпълнител
01.01.1970
Заповед за провеждане на публична покана за избор на изпълнител ...

Заповед за премахване на сграда
01.01.1970
Заповед за премахване на сграда ...

Заповед за определяне разпределението на ползване на имотите по ЗСПЗЗ
01.01.1970
Заповед за определяне разпределението на ползване на имотите по ЗСПЗЗ ...

Заповед за отмяна на разпределение на ползване на имоти в с. Горна Ковачица
01.01.1970
Заповед №153 за отмяна на заповед 75/18.02.2015 за разпределение ползването на имоти по смисъла на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Ковачица. ...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: