гр. Чипровци, площад ,,Чипровско въстание"
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.

Община Чипровци ще получи финансиране за нова детска площадка в с. Горна Лука
25.04.2018
Комисия, определена от Министъра на околната среда и водите, разгледа постъпилите общо 907 проекта на общини и кметства, разработени в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. От всички проектни предложения, одобрение за финансиране до 10 000 лв. получиха само 232 проекта, сред които е и проектът на Община Чипровци за изграждане на градинка с детска площадка в с. Горна Лука. Проектът включва обособяване на място за отдих с детски съоръжения.

Покана за избор на член на Съвета на децата на територията на община Чипровци
25.04.2018
ПОКАНА за избор на член на Съвета на децатана територията на Община Чипровци Поканата е отправена към: а/ членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; б/    представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; в/ представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; г/    индивидуални кандидатури.          Съвета на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един...

Програма ,,Фестивал на чипровския килим"
20.04.2018

До всички търговци
10.04.2018
Във връзка с организацията на тазгодишния ,,Фестивал на чипровския килим" уведомяваме всички търговци, които желаят да се включат и представят, килимите и ръчно изработените си изделия да се запишат на тел: 0877 31 86 45 в срок до 26.04.2018 година. За всички останали търговци тел: 09554/ 28- 28, Калина Илиева също в срок до 26.04.2018 година.

Уважаеми дами и господа, Община Чипровци, Ви уведомява, че в деловодството на Община Чипровци е постъпило предложение - Вх. № 16.02.2018 г. от Инициативния комитет на пенсионерите от град Чипровци за разкриване на Клуб на пенсионера в гр. Чипровци
05.04.2018
Moтиви за разкриване на пенсионерски клуб Проект на ПРАВИЛНИК За организацията и дейността на Клубовете за пенсионери на територията на община Чипровци  

,,Фестивалът на чипровския килим" вече си има лого!
04.04.2018
На първо място е логото на г-жа Цветелина Димитрова Петкова от гр. София с общ брой точки 168. За Логото тя казва: ,,За целта избрах да представя съвременна разработка на мотива Канатица.Канатицата, позната в традиционния и вид е символ и пазител на семейството, а то е бъдещето, на което може да се разчита да бъдат съхранени традициите и занаятите. Смисълът на логото е завършването на целия процес при изработката на килима и отлитането му към новия дом. Дава идеята за кръговрат на живота на килима, като завършващ елемент, идващ от миналото и насочен към бъдещето, като символизира устойчивостта и животворната...

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: