Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.

Община Чипровци, ЕТ "Чушкарчето" и Сдружение за театър Б плюс имат удоволствието да ви поканят на III-та лятна театрална работилница "Децата на северозапада играят Андерсен" Инициативата е под патронажа на кмета на община Чипровци г-н Пламен Петков.
31.05.2018

Да отбележим 24 май заедно!
22.05.2018

Нощ на музея - 19 май 2018 год.
15.05.2018

Покана за заключителна пресконференция по проект ,, Основи за по - добро бъдеще за нашите младежи"
14.05.2018

Община Чипровци ще получи финансиране за нова детска площадка в с. Горна Лука
25.04.2018
Комисия, определена от Министъра на околната среда и водите, разгледа постъпилите общо 907 проекта на общини и кметства, разработени в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. От всички проектни предложения, одобрение за финансиране до 10 000 лв. получиха само 232 проекта, сред които е и проектът на Община Чипровци за изграждане на градинка с детска площадка в с. Горна Лука. Проектът включва обособяване на място за отдих с детски съоръжения.

Покана за избор на член на Съвета на децата на територията на община Чипровци
25.04.2018
ПОКАНА за избор на член на Съвета на децатана територията на Община Чипровци Поканата е отправена към: а/ членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; б/    представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; в/ представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; г/    индивидуални кандидатури.          Съвета на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един...

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: