Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
ОИЦ – МОНТАНА ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”
22.03.2017

    Конкурсът се организира в рамките на кампанията „Заедно за Европа” на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз.

    Целта на конкурса е участниците да покажат чрез своя обектив градската среда, природни, културни и исторически обекти от област Монтана, които са реновирани, възстановени или изградени със средства от Европейския съюз по различни програми, както и съпътстващи събития, ситуации и моменти, свързани с различни сфери от живота на българските граждани, живеещи и работещи в област Монтана, след приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз.

В конкурса могат да участват ученици и младежи от област Монтана на възраст от 14 до 29 години.

   Конкурсът стартира в 9.00 ч. на 15 март 2017 г. и приключва в 17.00 ч. на 7 април 2017 г. Формулярът за участие, заедно с фотографията могат да се изпращат на имейл oic@montana.bg по всяко време между началото и края на конкурса, или да се представят в офиса на ОИЦ – Монтана – в горепосочения период, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

   Допуснатите до участие в конкурса фотографии се публикуват на страницата на ОИЦ – Монтана във Фейсбук – http://www.facebook.com/OICMONTANA, в срок до 17.00 ч. на 10 април 2017 г., където могат да бъдат оценявани (харесвани) от потребителите чрез опцията “like”. Класиралите се от първо до трето място участници, както и авторът на фотографията, получила най-много харесвания във Фейсбук, ще бъдат наградени. Най-оригиналните фотографии ще бъдат отпечатани на флаери.

Обявяването и награждаването на победителите ше се проведе на 25 април 2017 г., от 11.00 ч. в офиса на ОИЦ – Монтана, когато се навършват 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз.

Регламентът и формулярът за участие са достъпни на:
- единния информационен портал – http://www.eufunds.bg;
http://www.eufunds.bg/montana/item/16499-oitz-montana-obyavyava-fotokonkurs-balgariya-v-evropeiskiya-sayuz-10-godini-po-kasno;
- интернет страницата на Община Монтана – http://www.montana.bg;
- фейсбук страницата на ОИЦ – Монтана – http://www.facebook.com/OICMONTANA.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 587 449
E-mail: oic.montana@eufunds.bg oic@montana.bg
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA
Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: