Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Обществени поръчки
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект „Топъл обяд” по обособени позиции: Обособена позиция I. „ Доставка на Хляб” Обособена позиция II. „Доставка на различни хранителни продукти”
28.11.2016
Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.