гр. Чипровци, площад ,,Чипровско въстание"
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Обществени поръчки
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект „Топъл обяд” по обособени позиции: Обособена позиция I. „ Доставка на Хляб” Обособена позиция II. „Доставка на различни хранителни продукти”
28.11.2016
Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: