Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Наредби и правилиници
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд
04.02.2014

Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фондприета с Решение  № 224/ 21.11.2012 г. и Протокол № 17/ 21.11.2012 г. на Общинси съвет – Чипровци.


Свали файлове:
NAREDBA_ZA_TAKSITE.doc
Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: