Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Новини
Проект “Живи човешки съкровища” Системен код ROBG - 358 Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Стойност на финансиране от ЕС: 499366,11 Евро ЕФРР
09.09.2019


Пътуващият фестивал в област Монтана ще бъде гост в град Чипровци – на 13.09.2019 г. 

Очакваме Ви!

Представяне на проекта

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac