Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Общинска собственост
Обявление за публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
15.08.2019


Обява

 

 

Публичният търг ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10.00 часа, в малка заседателна зала на община Чипровци.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac