Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Обяви
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт ,,Програми и проекти"
13.08.2019


Обявление

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в стач 103 (Деловодство) на Общинска администрация Чипровци до 17.00 часа на 27.08.2019 г., включително. 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.