Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
Конкурс за най-красиво яйце
21.03.2018

Областен информационен център – Монтана има удоволствието да Ви покани да участвате в информационна среща за представяне на актуални процедури и мерки от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Срещата ще се проведе на 27.03.2018 г. във времето от 10.00 до 12.00 ч. в Заседателна зала на Община Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ №45.
21.03.2018

Честит празник!
01.03.2018

Конкурс за лого на ,,Фестивал на килима"
26.02.2018
Необходими декларации:Декларация за авторство Декларация за предоставяне на авторско право

ДО ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ!
21.02.2018
Уважаеми госпожи и господа, В качеството Ви на работодатели, се обръщаме към Вас, с молба да отделите няколко минути и попълните анкетен формуляр. Нужна ни е...

Одобрен проект за „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“
06.02.2018
Договор за Безвъзмездна финансова помощ №12/07/2/0/00262 от 02.02.2018 г. Община Чипровци изпълнява Проект „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“, гр. Чипровци, УПИ I – 781, кв. 44 б, по...

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: