Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Годишен финансов отчет за 2021 г.

Дата на публикуване: 28.06.2022 16:22

Наименование Брой тегления
Обяснителна записка към ГФО за 2021 г. 4 Изтегли документ с име "Обяснителна записка към ГФО за 2021 г."
Отчет за приходите и разходите на Община Чипровци към 31.12.2021 г. 4 Изтегли документ с име "Отчет за приходите и разходите на Община Чипровци към 31.12.2021 г."
Баланс на Община Чипровци към 31.12.2021 г. 3 Изтегли документ с име "Баланс на Община Чипровци към 31.12.2021 г."
Cash_Flow_2021_4_6210.xls 2 Изтегли документ с име "Cash_Flow_2021_4_6210.xls"