Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дата на публикуване: 16.05.2022 13:54
 Съгласно Заповед № 121/26.04.2022 г.  на кмета на Община Чипровци считано от 03.05.2022 г.  - Работно време на Община Чипровци - Център за административно обслужване e от 08.00 ч. до 17.00 часа - без прекъсване