Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Месечен отчет към 30.11.2021 г.

Дата на публикуване: 13.12.2021 11:16

Наименование Брой тегления
Отчет на ДГ \"Детелина\" 17 Изтегли документ с име "Отчет на ДГ \"Детелина\""
Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\" 68 Изтегли документ с име "Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\""
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 24 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 68 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 39 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 34 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 16 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"
Месечен отчет КР за 2021 Ноември 20 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за 2021 Ноември"