Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Съобщение по чл.61, ал. 3 във вр.чл. 18, ал. 9 и ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Георги Георгиев от гр. София

Дата на публикуване: 29.10.2021 15:12

Наименование Брой тегления
Съобщение по чл.61, ал. 3 във вр.чл. 18, ал. 9 и ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Георги Георгиев от гр. София.pdf 91 Изтегли документ с име "Съобщение по чл.61, ал. 3 във вр.чл. 18, ал. 9 и ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до Георги Георгиев от гр. София.pdf"