Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дата на публикуване: 17.02.2021 15:47

Наименование Брой тегления
МОТИВИ неприсъствено вземане на решение.docx 196 Изтегли документ с име "МОТИВИ неприсъствено вземане на решение.docx"