Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Първи цикъл от информационни срещи за 2020 г. на Областен информационен център - Монтана

13.08.2020 08:27

Уважаеми госпожи и господа,
Областен информационен център - Монтана стартира цикъл от срещи под формата на изнесени приемни, на които ще представи добри практики от програмен период 2014-2020 г., както и актуални възможности за кандидатстване по оперативните програми.
Срещата в община Чировци ще бъде на 27.08.2020 г. на площада пред Общината от 10:00 - 12:00 ч.