Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Обявен е открит конкурс за стипендии на база академични постижения за стденти от ромски произход

Дата на публикуване: 22.05.2020 14:14

Повече информация