Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
Одобрен проект за „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“
06.02.2018
Договор за Безвъзмездна финансова помощ №12/07/2/0/00262 от 02.02.2018 г. Община Чипровци изпълнява Проект „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“, гр. Чипровци, УПИ I – 781, кв. 44 б, по...

Общинска администрация Чипровци обявява прием на документи за кандидатстване за ползване на услугите ,,Личен асистент" и ,,Домашен помощник"
04.01.2018

Весели празници!
21.12.2017

Местността ,,Езерото" с. Мартиново
15.12.2017

Празнична програма
12.12.2017

На 28 ноември 2017 г. Основно училище "Петър Парчевич" отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия ( 19.11.2017 г.), определен с решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации.Беше проведен открит урок, на който учениците още веднъж си припомниха правилата за движение чрез участие във викторина.
01.12.2017

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: