ПРАЗНИК НА БАЛКАНА
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци - Етап 1
24.07.2017
Документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ , ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ -МОНТАНА”
29.03.2017
ДокументацияС Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - 12.04. 2017 г.Протокол №1 от 24.04.2017 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти Протокол № 2 от 09.05.2017 г. Решение № 14 от 11.05.2017 г.

Обществена поръчка за „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ”
20.03.2017
Документация Удължаване на първоначалния срок Информация за публикуване в профила на купувача за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Протокол № 1 от 10.04.2017 г.

Обществена поръчка „Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Чипровци“
13.02.2017
Документация Удължаване срока за приемане на оферти по обществена поръчка: ,,Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Чипровци"Протокол № 1 от 07.03.2017 г.

,,Доизграждане и модернзиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци - Етап I"
22.12.2016
Документация Отговор на постъпило запитване КС с мерни единици Отговор на постъпило запитване Отговор на постъпило запитване Отговор на постъпило запитване Помощни количествени сметки Отговор на постъпило запитванеПротокол №1 от 15.02.2017 г. Протокол № 2 от 06.03.2017 г.До всички участници и заинтересованите лица - 06.03.2017 г.Протокол № 3 от 10.03.2017 г.Доклад от дейността на комисията - 10.03.2017 г. Решение № 3 от 16.03.2017 г. Решение № 16 от 04.07.2017 г.    

Протокол от работата на комисия по публично състезание ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност" за две обособени позиции
28.11.2016
Протокол № 1 - 23.08.2016 г.Протокол № 2 - 14.11.2016 г.Решение № 26 от 28.11.2016 г.

Търсене
АНКЕТА