Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ , ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ -МОНТАНА”
29.03.2017
ДокументацияС Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - 12.04. 2017 г.Протокол №1 от 24.04.2017 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Обществена поръчка за „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ”
20.03.2017
Документация Удължаване на първоначалния срок Информация за публикуване в профила на купувача за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Протокол № 1 от 10.04.2017 г.

Обществена поръчка „Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Чипровци“
13.02.2017
Документация Удължаване срока за приемане на оферти по обществена поръчка: ,,Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Чипровци"Протокол № 1 от 07.03.2017 г.

,,Доизграждане и модернзиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци - Етап I"
22.12.2016
Документация Отговор на постъпило запитване КС с мерни единици Отговор на постъпило запитване Отговор на постъпило запитване Отговор на постъпило запитване Помощни количествени сметки Отговор на постъпило запитванеПротокол №1 от 15.02.2017 г. Протокол № 2 от 06.03.2017 г.До всички участници и заинтересованите лица - 06.03.2017 г.Протокол № 3 от 10.03.2017 г.Доклад от дейността на комисията - 10.03.2017 г. Решение № 3 от 16.03.2017 г.    

Протокол от работата на комисия по публично състезание ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност" за две обособени позиции
28.11.2016
Протокол № 1 - 23.08.2016 г.Протокол № 2 - 14.11.2016 г.Решение № 26 от 28.11.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект „Топъл обяд” по обособени позиции: Обособена позиция I. „ Доставка на Хляб” Обособена позиция II. „Доставка на различни хранителни продукти”
28.11.2016
Документация хранителни продуктиПротокол №1 от 28.11.2016 г.Решение № 27 от 02.12.2016 г. Договор с ,,КРИД" ООД Договор с КООПЕРАЦИЯ ,,НАРКОП"      

Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.