Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Профил на купувача

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност
12.12.2017
Документация Отговор на постъпило запитване 05.01.2018 г. Протокол № 1 от 30.01.2018 год.

"Състезателна процедура с договаряне за строителство" Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и зелени площи, място на изпълнение - Община Чипровци, България " "Competitive negotiated tender for works "Reconstruction of existing and construction of new children’s playgrounds and green areas, Location – Chiprovtsi Municipality, Bulgaria"
05.04.2017
"Община Чипровци обявява състезателна процедура с договаряне за строителство за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и зелени площи с референтен номер CB007.1.21.343 ­ BL5­ 01. Процедурата се провежда в рамките на проект N CB007.1.21.343 „Основи за по­добро бъдеще на нашите младежи"; Приоритетна ос: Младежи; Специфична цел 2.1 Умения и предприемачество; Вид на проекта: Инвестиционен, финансиран от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег­ИПП България­Сърбия CCI Номер 2014TC16I5CB007“. "Chiprovtsi Municipality announces competitive negotiated tender for works for reconstruction of existing and construction of new children’s playgrounds and green areas with reference number CB007.1.21.343...

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност
23.12.2016
ДокументацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияПроект на договора с извършени промени Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 04.01.2017 г. Отговор на постъпило запитване Протокол № 1 от 12.05.2017 г. Решение № 15 от 19.05.2017 г.  

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: