Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Обяви
Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1 отдели 2 ,,ц", ,,х", ,,ш", ,,д", ,,з1", ж1", ,,г1", ,,к1", ,,ч", ,,ю", и 3 ,,щ", ,,ч"
04.05.2018
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 22.05.2018 год.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 22.05.2018 год. в деловодството на Община Чипровци.

Заповед на Кмета
 
 
 
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: