Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Новини
Община Чипровци ще получи финансиране за нова детска площадка в с. Горна Лука
25.04.2018
Комисия, определена от Министъра на околната среда и водите, разгледа постъпилите общо 907 проекта на общини и кметства, разработени в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”.
От всички проектни предложения, одобрение за финансиране до 10 000 лв. получиха само 232 проекта, сред които е и проектът на Община Чипровци за изграждане на градинка с детска площадка в с. Горна Лука.
Проектът включва обособяване на място за отдих с детски съоръжения.
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: