Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Новини
Покана за избор на член на Съвета на децата на територията на община Чипровци
25.04.2018
ПОКАНА
за 
избор на член на Съвета на децата
на територията на Община Чипровци

Поканата е отправена към:
а/ членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б/    представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в/ представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г/    индивидуални кандидатури.

         Съвета на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обекти а като фактори. Целта на този съвет е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Разработена е процедура за избор на членове, която се прилага на три взаимосвързани нива – общинско, регионално и национално. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с млади хора.

         Кандидатите за членове на Съвета трябва да представят документи за кандидатстване до 24 май 2018 г. Кандидатури могат да бъдат изпращани по поща на адрес: гр. Чипровци,Община Чипровци, бул.”Петър Парчевич №45 или на електронен адрес: chiprovci@mail.bg


ИЗТЕГЛИ: ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че: