Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
27-ми и 28-ми април 2019 г., площад ,,Чипровско въстание"
Обяви
Община Чипровци стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата на местно ниво
27.03.2018


Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на деца от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Желаещите могат да кандидатстват като крайният срок за изпращане на формулярите е 24 май 2018 год. (четвъртък) на адрес:
гр. Чипровци 3460
община Чипровци
бул. ,,Петър Парчевич" 45

или e-mail: chiprovci@mail.bg


Формуляр за кандидатстване

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че