Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Новини
Доизграждане и модернизация на водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на ПСВО - гр. Чипровци, община Чипровци; ПОДОБЕКТ: Доизграждане и модернизация на водопреносна мрежа
03.11.2017

Първи етап:
Главен клон II - от ОТ 187 до ОТ 59 /ул. Деяна Войвода - ул Александър Костов/
Клон 3 - от ОТ 20 до ОТ 24 /ул. Чавдар войвода/
Част от  Клон 64 - от ОТ 223 до ОТ 224 / ул. Михаил Шипков/
Клон 36 - от ОТ 45 до ОТ 37 / ул. Ропотамо/
Клон 62 - от ОТ 36 до ОТ 47
Клон 63 - от ОТ 35 до ОТ 45 / ул. Даскал Стамен/
Клон 34 - от ОТ 51 до ОТ 38
Клон 32 - от ОТ 54 до ОТ 35 /ул. Александър Костов/
Клон 31 -  от ОТ 53 до ОТ 52 / ул. Александър Костов, ул. Христо Смирненски/
Клон 1 - от ОТ 32 до ОТ 34
Клон 38 - от ОТ 9 до ОТ 62 / ул. Даскал Стамен/
Клон 37 - от ОТ 63 до ОТ 46 / ул. Христо Ботев/
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: