Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Обяви
Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина корен в обект №1 отдел 3 ,,в1", 3 ,,г1" и 4 ,,А" на територията на община Чипровци
04.07.2017Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 19.07.2017 год.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 19.07.2017 год. в деловодството на Община Чипровци.


Заповед на Кмета


Условия за провеждане на търга


Приложения към документацията за търга


 

Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: