50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Обяви
Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина корен в обект №1 отдел 3 ,,в1", 3 ,,г1" и 4 ,,А" на територията на община Чипровци
04.07.2017Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 19.07.2017 год.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 19.07.2017 год. в деловодството на Община Чипровци.


Заповед на Кмета


Условия за провеждане на търга


Приложения към документацията за търга


 

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: