50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
„СРЕЩА НА НАУКАТА С ХОРАТА”
09.06.2017


На 01.06.2017г. в гр. Чипровци беше проведен семинар на тема „СРЕЩА НА НАУКАТА С ХОРАТА” организиран в сътрудничеството между учени от Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География и община Чипровци. На събитието присъстваха представители на институции, общински кметове, ученици от местните училища, както и преподаватели и студенти от специалност География в ЮЗУ "Неофит Рилски". По мнение на организаторите, събитието е преминало добре и е осъществило една от основните си цели, а именно да запознае местната общност с рисковете, които крие замърсяването на почвите с тежки метали (арсен в частност) от една страна, а от друга да представи начини как вредното влияние на замърсителите да бъде ограничено. Организаторите на семинара планират да създадат информационна брошура, чрез която да се информират заинтересованите страни, как да бъде осъществявана тази превенция. 
 
Екипът на проект ARSENT изказва своята благодарност на всички участвали в събитието и с готовност приема въпроси, съвети и препоръки относно изследвания проблем.|Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: