50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
Две нови детски площадки!
08.06.2017

На 01.06.2017 г. за Международния ден на детето в община Чипровци бе организирана първата копка на обектите за интервенция - реконструкция на детска площадка в село Мартиново и изграждане на чисто нова детска площадка в село Железна. На събитието присъстваха представители на Културно-образователен център "Болевац", община Болевац, община Чипровци, регионални медии, деца от училищата в Мартиново и Железна, избраната строителна фирма и др. Всички деца получиха брандирани шапки, чанти, кутии с цветни моливи и престилки за оцветяване. След посещенията на площадките участниците присъстваха на пресконференция, на която бяха представени повече подробности за целите и дейностите по проекта.

On the 01.06.2017 for the International children's day in Chiprovtsi municipality was organized the first sod of the sites for interventions - reconstruction of a children's playground in the village of Martinovo and construction of a brand new playground in Zhelezna. The event was attended by representatives of Bolevac Cultural and Information Center, Bolevac municipality, Chiprovtsi municipality, regional media, children from the schools in Martinovo and Zhelezna, the chosen construction company and others. All children received branded hats, bags, boxes with color pencils and coloring aprons. After the on-site visits the participants attended a press-conference at which were presented more details about the project objectives and activities.

 

Повече информация на сайта: http://www.grounds-future.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/


Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: