Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
10.05.2017

       В края на месец април кметът на общината - Пламен Петков, подписа допълнително споразумение с Агенцията за социално подпомагане към МТСП за удължаване срока на договора по операция „Осигуряване на топъл обяд“ за предоставяне на безплатен обяд на 70 потребители от общината.

      От м. ноември миналата година до края на април 2017 г. нуждаещите се лица от община Чипровци, класирани по специални критерии за включване в социалната услуга получаваха безплатно обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, с цена за ден  2,30 лв. на човек.

Според подписания анекс, срокът за предоставяне на социалната услуга се удължава до 31 декември 2019 г., а цената за ден се завишава на 2.50 лв.

      Средствата за безплатния обяд са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в България за периода 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Целеви групи са:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: