Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини
До 11 март е срока за подаване на заявления за избирателите с трайни физически увреждания!
09.03.2017
     
    До 11 март избиратели с трайни физически увреждания, които не им позволяват да гласуват извън дома си, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Те заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец - Приложение № 14-НС от изборните книжа - www.cik.bg/bg/ns2017/documents, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им или настоящия им адрес (ако са подали заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, Приложение № 12-НС ). С подвижна избирателна кутия могат да гласуват само хората с увреждания, които са подали заявения, но не и техните семейства.
Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: