Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Проекти на наредби
Проект за изпълнение и допълване на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци, приета с решение №53/20.02.2008г., изм. и доп. с Решения №354/22.12.2009г.; №494/19.01.2011г.;и №493/18.12.2013г.
02.09.2016
наредба 1 Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Чипровци чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своитепредложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: chiprovci@mail.bg и в деловодството на общината.
Срока започва да тече след публикуване на Наредбата на интернет страницата на Община Чипровци.
Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: