Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Проекти на наредби
Проект за изпълнение и допълване на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци, приета с решение №53/20.02.2008г., изм. и доп. с Решения №354/22.12.2009г.; №494/19.01.2011г.;и №493/18.12.2013г.
02.09.2016
наредба 1 Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Чипровци чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своитепредложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: chiprovci@mail.bg и в деловодството на общината.
Срока започва да тече след публикуване на Наредбата на интернет страницата на Община Чипровци.
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: