Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Проекти на наредби
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детските градини на територията на Община Чипровци
19.08.2016

Проект на Наредба

На заинтеросованите лица се предоставя 14- дневен срок, считано от 19.08.2016 год., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Чипровци. Предловенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Чипровци или на адрес: гр. Чипровци, бул. ,,П.Парчевич" №45, както и на следния електронен адрес:chiprovci@mail.bg. За контакти: 09554/28-28

Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.