Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Проекти на наредби
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детските градини на територията на Община Чипровци
19.08.2016

Проект на Наредба

На заинтеросованите лица се предоставя 14- дневен срок, считано от 19.08.2016 год., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Чипровци. Предловенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Чипровци или на адрес: гр. Чипровци, бул. ,,П.Парчевич" №45, както и на следния електронен адрес:chiprovci@mail.bg. За контакти: 09554/28-28

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: