Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Празнична програма!
Проекти
Община Чипровци – партньор в проект, изчисляващ енергийния потенциал на Западна Стара Планина
01.01.1970

Проектът е финансиран по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Водещ партньор е Института за европейски ценности – София, а партньори са община Чипровци, Асоциацията за развитие на района на Западна стара планина – Княжевац и Техническото училище – Пирот в Република Сърбия.

Специфичните цели включват: 1) Изследване на природните ресурси в трансграничния регион „Западна Стара планина“ (ТГР ЗСП) за развитие на малка възобновяема енергетика. 2) Обмен на добри европейски практики между представители на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от ТГР ЗСП, за практическо внедряване на иновативните решения за ВЕИ.

Пълното съдържание на дукументите може да видите в прикачените файлове.


Свали файлове:
energy_part01.pdf
results.doc
energy_part02.pdf
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: