Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Събития
Еко-работилници по проект "У-планин"
28.09.2015

Дни преди да започне официалната празнична програма на общината, в читалището в Чипровци в продължение на пет дена се проведе обучителен детски лагер "Училище за природа" и еко-работилници за по-големите в рамките на проект У-планин. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньори по проекта са община Чипровци и Велебитска Удруга Кутерево от Хърватия.

Излет сред природата, работилници за рециклирана хартия, изработване на еко бижута и хранилки за птици, дискусии за пътят на храната, биоразнообразието в Западна Стара планина и различните видове в района, кратки документални филмчета, както и множество други игри и забавни занимания, бяха част от програмата, която имаше за цел да създаде екологично съзнание сред децата и младежите в района. В допълнение беше организиран еко-патрул, в който децата бяха разделени на отбори и събираха нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които след това трябваше да разделят по контейнерите за разделно събиране. 

Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: