Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Наредби и правилиници
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чипровци
01.03.2014

   Чл.1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

   1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;

   2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;

   3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;

Целия текст може да намерите в прикачения файл.

 
 

Свали файлове:

Наредба
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: