Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Наредби и правилиници
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чипровци
01.03.2014

   Чл.1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

   1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;

   2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;

   3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;

Целия текст може да намерите в прикачения файл.


Свали файлове:
naredba.doc
Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.