Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Новини
УВЕДОМЯВАМЕ, жителите на община Чипровци, че предстои избор на изпълнител чрез процедура по реда на чл.20, ал.3,т.2 от Закона за обществените поръчки.
30.01.2019


При предстоящия избор на превозвач, в една процедура ще бъдат включени освен линията Чипровци-София и всички останали линии изпълнявани и до сега на територията на общината: Мартиново - Монтана и Чипровци - Превала.

Това се налага от факта, че до сега два пъти са обявявани процедури за избор на превозвач до Монтана, на които никой не се е явил. Договорите за превози на пътници по линиите от Чипровци за Монтана изтичат.

До момента няма кандидати да ги изпълняват.
Така единственото решение, за да бъдат обезпечени всички транспортни линии е те да се изпълняват пакетно от един превозвач, защото е недопустимо да остане само една линия Чипровци-София за превоз на пътници в цялата община, а всички останали линии да нямат изпълнител.

Това е в интерес на всички жители в общината, а не в интерес на отделни превозвачи.

В процедурата за избор на превозвачи могат да участват всички фирми, отговарящи на тръжната документация.

В конкурсните документи водещи критериите за избор на изпълнител ще са : най-ниска цена на билет и най-нови автобуси.

Тъй като линията Чипровци-София е атрактивна, превозвача, който я спечели ще трябва да я изпълнява и другите линии за превоз на пътници до Монтана, което е само за да защитими интересите на всички жители на общината, да не останат без транспорт.

 

От ОБЩ.АДМИНИСТАРЦЯ

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че