Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Новини
Започва изпълнението на договора за ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на основно училище ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци
03.07.2018
      Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) и Община Чипровци подписаха Договор за  ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на основно училище ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци.
Основната цел на проекта е постигането на положителен екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на проекта, изразяващ се в намаляването на емисии на парникови газове. 
      Общия размер на проекта е 552 233,78 лв.
      Срока за изпълнението на проекта е 4 месеца.
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: