Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Новини
Община Чипровци ще закупи ново оборудване за социалния патронаж в града по спечелен проект
11.06.2018

Проект ,,Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Чипровци" на община Чипровци ще бъде финансиран с 27 000 лева от фонд "Социална закрила".
Общината ще добави още 3000 лева и със средствата ще бъде закупено ново оборудване за домашния социален патронаж.
Към момента в община Чипровци топъл обяд получават 70 души, а други 92 души получават храна от домашния социален патронаж.
Новата техника ще позволи яденето за тези общо 162 човека да се приготвя по-бързо.
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: